Igre Bojana Petana z elitnim zemljiščem v Portorožu

Zakaj bi Občina Piran za skoraj pet milijonov evrov kupila centralni teniški stadion v Portorožu, če gre posel izrazito na roke prodajalcu – družbi Terme Čatež, ki jo vodi Bojan Petan?

Avtor: Primož Cirman / Vesna Vuković
četrtek, 14. 7. 2022, 05:55


petan igrišča
Prvi mož skupine DZS in družbe Terme Čatež Bojan Petan še vedno ni razkril, kdo je skrivnostni kupec, ki naj bi mu za centralni teniški stadion v Portorožu ponujal skoraj pet milijonov evrov.
STA/Tenisportoroz.si

Zgodba o prodaji enega najbolj zaželenih zemljišč v Portorožu, na katerem stoji centralni teniški stadion s 1.600 sedeži in 17 zunanjimi igrišči, dobiva novo nadaljevanje.

Minuli teden so občinski svetniki v Piranu z večino glasov odločili, da mora občina slabih 20.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče odkupiti. To so storili po tem, ko je njegova dosedanja lastnica, družba Terme Čatež, občino sredi junija obvestila, da je za zemljišče našla kupca, ki je zanj pripravljen plačati skoraj pet milijonov evrov. Svetniki so glasovali, naj občina unovči predkupno pravico za zemljišče, četudi še vedno ni znano, ali so v Termah Čatež kupca res našli. V tem času so se namreč okrepili tudi dvomi, da gre za slepilni manever, s katerim skuša direktor Term Čatež Bojan Petan občino stisniti v kot in od nje na vsak način izsiliti nakup.

Toda vse glasnejša so opozorila, da si Občina Piran ne more privoščiti nakupa zemljišča. Ne le zato, ker bi s tem porabila denar, namenjen za druge, bolj nujne investicije. Danes namreč razkrivamo pravno mnenje, ki opozarja, da je ponudba Term Čatež zelo dobra za prodajalca in izrazito slaba za občino.

Preberite še:
Petanov tenis z milijoni občine Piran

Centralni teniški stadion v Portorožu
Centralni teniški stadion v Portorožu
Tenisportoroz.si

Ali skrivnostni kupec sploh obstaja?

Kot smo že poročali, gre za zemljišče, ki po prostorskem načrtu spada med površine, namenjene oddihu, rekreaciji in športu. Tudi zato ga do zdaj v Termah Čatež, ki sodi pod okrilje skupine DZS, niso uspeli prodati po želeni ceni. Po naših informacijah je najvišja ponudba za teniški kompleks, ki so jo prejeli, znašala 3,5 milijona evrov. Nato je sredi junija prišlo do preobrata. Kar naenkrat je odjeknila novica, da so v Termah Čatež našli kupca, ki naj bi prihajal s Hrvaške. Za teniški kompleks, ki v lokalni javnosti velja za slabo vzdrževanega, celo zanemarjenega, naj bi bil pripravljen plačati kar 4,7 milijona evrov. 

Novica je močno odmevala v občini. Lokalno prebivalstvo se je zbalo, da bodo do teniškega kompleksa prišli špekulanti ali investitorji, ki ga bodo porušili.

Toda že konec junija smo na necenzurirano.si razkrili, da v ponudbeni dokumentaciji, ki so jo Terme Čatež poslale na občino Piran, ni mogoče najti nobenih konkretnih podatkov o poslu: ne datuma ponudbe ali sklenitve prodajne pogodbe, imena kupca, cene in drugih pogojev dogovora. Iz Term Čatež so občino obvestili le, naj jim kupnino nakaže v dveh obrokih, zaradi česar so se pojavila vprašanja, ali v resnici ne gre le za igro Bojana Petana, s katero želi občino spraviti v časovno stisko. 

Aleksij Mužina je v pravnem mnenju opozoril, da je ponudba Term Čatež "za prodajalca karseda ugodna in neugodna za občino".
Aleksij Mužina je v pravnem mnenju opozoril, da je ponudba Term Čatež "za prodajalca karseda ugodna in neugodna za občino".
/

Dokumenti: dogovor "neugoden za občino"

Še preden je Občina Piran, ki jo vodi Đenio Zadković, s ponudbo seznanila občinske svetnike, je pridobila pravno mnenje, iz katerega je razvidno, da gre za »visoko tvegan posel za občino«. Pripravil ga je odvetnik Aleksij Mužina, sicer nekdanji član državne revizijske komisije. V njem je opozoril, da je ponudba Term Čatež za odkup zemljišča "za prodajalca karseda ugodna in neugodna za občino". Z njo namreč občina "prevzema praktično vsa objektivna in subjektivna tveganja".

Katera so ta tveganja? Med njimi je Mužina izpostavil:

- potencialne neporavnane obveznosti, ki jih ima do lastnika zemljišč na območju teniškega centra njegov trenutni najemnik: podjetje Marina SR, ki ga obvladujeta solastnik Casinoja Portorož Mitja Peternel in ljubljanski kralj betona Rok Furlan.

- postopke izbrisa obremenitev, vpisanih na zemljišča, in

- njihovo umeščanje v prostor.

Znano je, da bi Občina Piran kupila izključno igrišča za tenis, ne pa zemljišč okrog njih. Poleg tega si občina lastništvo glavne dovozne poti do igrišč deli z lastnikom bližnje restavracije. Na zemljišču teniškega kompleksa stoji tudi črna gradnja.

Kar je najpomembneje: malo verjetno je, da bi občina v primeru, če bi se odločila odstopiti od posla, dobila nazaj do tedaj plačani denar. Nakupu bi se morala odpovedati, če bi občinski svet glasoval za nakup, nato pa na eni od poznejših sej ne bi sprejel rebalansa proračuna. V tem primeru namreč občina za nakup ne bi imela na voljo dovolj denarja.

Družba Terme Čatež bi občini prodala le teniška igrišča, ne pa tudi okoliških zemljišč.
Družba Terme Čatež bi občini prodala le teniška igrišča, ne pa tudi okoliških zemljišč.
necenzurirano.si

Na kaj je opozarjala pravna služba

Po prvotnem predlogu dogovora bi morala občina za zemljišče do septembra letos nakazati prvih 460.000 evrov. Mužina je opozoril, da gre za znesek, ki bi moral biti "po naravi stvari tovrstnih poslov utrditvena ara". Toda v ponudbi Term Čatež je teh 460.000 evrov "izrecno določenih kot prvi obrok kupnine", je poudaril Mužina. "V ponudbi je tako že vsebovana možnost, da pravni posel ne bo realiziran, prodajalec pa za to – v razmerju do občine – ne bo nosil nobenih tveganj," je občini sporočili odvetnik. Iz Term Čatež na naša vprašanja v dveh tednih niso odgovorili.

Preberite še:
Kdo so Hanovi svetovalci? Med njimi tudi šef NLB Brodnjak

Po naših podatkih je pomisleke Aleksija Mužine delila tudi pravna služba občine. Direktor piranske občinske uprave Robert Smrekar je tako po sestanku z Bojanom Petana župana in več uslužbencev občine opozoril na "nedorečenosti in slabosti" predlaganega dogovora, kažejo dokumenti, ki smo jih v uredništvu necenzurirano.si dobili na vpogled. Opozoril je tudi, da bi morebitni nakup teniškega centra popolnoma izčrpal možnosti občine za njeno investicijsko zadolževanje. "Mislim, da si tega ne moremo in ne smemo privoščiti, zato bo potrebna celovita presoja finančnih posledic morebitnega nakupa," je že konec junija opozarjal Smrekar.

 Da "obstaja nešteto sporočil in dopisov strokovnih služb Občine Piran ter zunanjih pravnih svetovalcev, ki opozarjajo na škodljivost ter tveganost sklenitve tega posla", je pred dnevi javno razkril samostojni občinski svetnik Denis Fakin. Od občine so svetniki konec meseca prejeli tudi podatke, ki kažejo, da je sodni izvedenec gradbene stroke Vitomir Mavrič vrednost zemljišča sredi maja ocenil na 1,9 milijona evrov. To pa je skoraj dva milijona evrov manj od cene, ki bi jo občina zanj morala plačati po dogovoru z družbo Terme Čatež.